torstai 20. marraskuuta 2014

Kehittämisen vuosi 2015


Hämeenkyrössä henkilöstö on aiempaa vahvemmin otettu mukaan toimintojen kehittämiseen 2013. Tuon vuoden tilinpäätöksessä onnistuttin aiempi 9 prosentin menokasvu pysäyttämään 0,5 prosenttiin. Sama näyttää jatkuvan myös 2014 talousarvion toteutumassa. Aiemmin tämä saatiin aikaan vain hetkeksi lomautusten avulla, nyt on kysymys pysyvämmästä muutoksesta, ei hetken kikkailusta. Varovastikin arvioiden henkilöstökehittämisen taloudellinen hyöty on ollut 2 miljoonaa euroa kahden vuoden aikana.

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa henkilöstökehittämisellä on aiempaakin vahvempi rooli. Nyt valtuuston sitovissa tavoitteissa asetetaan yhteinen tavoite, tarkasti sanoen velvoite. Toimintakatetta on saatava alennettua vuoden 1 prosentin verran eli toteutuman tulee olla 624.000 euroa talousarviota alempi. Tämä merkitsisi toimintakatteen kasvun leikkaamista eli menot jäisivät tänä vuonna toteutuvalle tasolle. Tämä lopputulos tapahtuisi jo kolmantena vuotena peräkkäin. En usko tämän tapahtuvan vain budjetin numeroita pienentämällä, siinä on aina alibudjetoinnin vaara. Uskon tavoitteen onnistuvan myös ensi vuonna mahdolllisimman laajan henkilöstöosallistumisen avulla. Liideri ja nyt alkanut palveluiden tuotekehittäjäkoulutus ovat oikeat keinot toteuttaa tuo päämäärä.

Työllistäminen tähtää myös samaan suuntaan. Palvelutarpeet ovat kovassa kasvussa, tekemistä on kunnissa kaikilla enemmän kuin resurssit mahdollistavat. Ei yrityskään tällaisessa tilanteessa lomauttaisi työntekijöitään. Minun mielestäni työyhteisöä pitää tässä tilanteessa innostaa eikä lamauttaa. Meidän pitää torjua kasvavia ulkoisia kustannuksia eikä askarrella vain omien sisäisten kustannusten kanssa. Siksi talousarvioon sisältyy Työllistämistalkoot! Meidän on kamppailtava kasvavia 400.000 työmarkkinatukikustannuksia vastaan ja työllistettävä kunnan toimintoihin ihmisiä työmarkkinoiden ulkopuolelta. Jos heitä käytetään mielekkäissä työtehtävissä, siitä hyötyvät varmasti he, meidän asiakkaat ja myös me itse. Ja samalla monia kustannuksia torjutaan.


Investoinnit ovat myös keino uudistumiseen. Hämeenkyrössä on alkanut historian voimakkain investointijakso, joka on niin suuri, että se on suurempi kuin varamme ovat. Investoinnit ovat kuitenkin välttämättömiä, kouluja, päiväkoteja, terveyskeskus, jätevedenpuhdistamo eli toimintoja, joita ilman ei tulla toimeen. Ilman investointeja toiminnan jatkuminen olisi suuressa vaarassa. Investointisumasta on yksi suuri etu. Se pakottaa tekemään ne järkevimpinä kokonaisuutena kuin vuosi kerrallaan rakentamalla. Muutoksen mahdollisuus on siinä, että niiden valmistuessa päästään eroon nykyisistä monista huonokuntoisista tiloista ja kalliista tavasta toimia. Vuosina 2015 ja 2016 meillä on paljon suuremmat mahdollisuudet tehostaa ja uudistaa toimintaa kuin koskaan ennen. Lisääntyvät lainakustannukset on katettavissa toiminnassa saatavailla tuottavuuden parantamisella. Samalla mahdollisuutemme tarjota houkuttelevia palveluita nousevat aivan uudelle tasolle.

Olen talousarvion esittelijänä nostanut teidän kehittämistoimintanne valtuuston sitoviin tavoitteisiin ja siten myös julkisen keskustelun kohteeksi. Tämä on kuntien valtavirrasta poikkeavaa, pitkäjänteisempää toimintaa. Tulkaa nyt täysillä mukaan ja näyttäkää, että yhden prosentin tavoite ei ole meille uskomisen, vaan toteuttamisen asia. Tehkää kehittämisestänne näkyvää, olkaa siitä ylpeitä sillä tämä työ on Hämeenkyrössä tehtävän kuntatyön parasta puolustamista tulevien vuosien myllerryksissä.


Kirjoittaja on Hämeenkyrön kunnanjohtaja Antero Alenius

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti