sunnuntai 16. marraskuuta 2014

Lastenvalvojan asiakkaiden eli lasten vanhempien valmistautuminen lastenvalvojan luona käytäviin neuvotteluihin. 

SOPIMUKSET LAPSEN HUOLLOSTA, ASUMISESTA JA TAPAAMISESTA SEKÄ ELATUSAVUSTA

Tämän pienen kehittämistehtävän tavoitteena on miettiä, millä tavalla lasten vanhemmat saavat riittävästi etukäteistietoa, jotta he voivat valmistautua lastenvalvojan luona käytävään neuvotteluun koskien lapsen asioiden  jäjestämistä vanhempien erotessa.

Mistä tietoa tarvitaan: lainsäädännöstä, sopimuksen oikeudellisesta luonteesta, sopimusvapauden rajoista, lapsen edun merkityksestä, mitä sopimuksia erotilanteessa pitää tehdä , lastenvalvojan tehtävät ja toimivalta jne.

Miksi: vanhempien oikeusturva vahvistuu, ristiriitoja vältetään, luodaan neuvottelulle turvallinen ilmapiiri, mahdollistetaan neuvottelun sujuva eteneminen. Tältä pohjalta syntyy vanhempien yhteisesti hyväksymiä, harkittuja päätöksiä oikean tiedon pohjalta ja lapsen näkökulma huomioiden. Tällöin oletus on, että vanhempien on helpompi sitoutua noudattamaan syntyneitä sopimuksia.

Hyvin sujuva neuvottelu säästää työntekijän työaikaa eli lisää tehokkuutta. Tapaamiskerrat voivat vähentyä ja tapaamisen kestoa voi etukäteisinfon avulla lyhentää. Tällä hetkellä uusien asiakkaiden sopimusneuvottelu kestää 2-2,5 tuntia. Jos ensimmäinen neuvottelu ei johda ratkaisuihin, niin  uusia tapaamisia järjestetään tarvittava määrä, jotta selviää pääsevätkö vanhemmat asiassa sopimukseen.

Mitä nyt tehty: Uusi info otsikolla LASTENVALVOJAN TAPAAMINEN SOPIMUSASIOISSA

Tämä lisätään, kunhan sitä vielä tarkennetaan, kunnan nettisivuille ja se voidaan myös lähettää postitse tai sähköpostilla uusille asiakkaille. Elatusapusopimuksen laatimisesta annetut ohjeet tarkennetaan ja varallisuusselvitystä muotoillaan asiakasystävällisemmäksi. Nämäkin lisätään nettisivuille. Kun uusittu materaali on valmista ja käytössä,  niin haastattelen asiakkaita sen hyödyllisyydestä ja käyttökelpoisuudesta tapaamisemme yhteydessä.

Miten työskentelin? Olen miettinyt infoa. Keskustellessani asiakkaiden kanssa ja kuunnellessani heidän kysymyksiään olen miettinyt,  mikä infossa olisi tärkeintä. Olen lukenut muiden kuntien nettisivuja ja päätynyt tekemään oman version. Lasten tapaamisoikeudesta on kaksi uutta kirjaa, jotka tutkittu ja vanhaa materiaalia myös hyödynnetty.

Tässä info mun työskentelystä.
Päivi
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti