tiistai 18. marraskuuta 2014

Noin 105 tapaa hyödyntää iPadia opetuksessaJatkuvasti mukana kulkeva iPad helpottaa opettajaa:

sähköposti
Wilma
kolmiportaisen tuen tiedot, esim. yksilölliset ops:it ja HOJKS:it (ei tarvitse hakea arkistosta)
kalenteri
oma yleinen tiedonhaku ja -jakaminen (powerpoint, prezi...)
materiaalin (kuvat yms.) etsiminen valmiiksi
muistiinpanot
oppitunnin, opetusryhmän tai yksittäisen oppilaan videointi yhteistyötahoille (terveydenhoito/ sosiaalitoimi tms.) dokumenteiksi 
videointi näytetään oppilaan huoltajille osana oppilaan arviointia ja palautteenantona
kuvia lukuvuoden ajalta; esitellään vanhempainillassa 
kokeet ja muu arviointi 
tehtävien ja aineistojen valmistaminen
virtuaalitarrojen antaminen (classbadges)
koulujen- ja kansainvälinen yhteistyö, skypepuhelut oppitunneilla
ammattitaidon ylläpitäminen
työpyynnöt talonmiehelle


Oppilailla olevat iPadit:

sähköinen materiaali jokaisella
kotitehtävien teko
ryhmätöiden teko vapaa-ajalla netin / skypen välityksellä
tiedonhaku omiin ja ryhmätöihin
digikirjojen lukeminen
matematiikan oppimissovellukset ja -pelit
vieraiden kielten opetusohjelmat (Duolingo)
puheharjoitukset (mm. r- ja s- harjoitukset) kasvokameran/peilin avulla
vieraan kielen ääntämisen harjoitukset (peilinä tai kamerana)
vieraan kielen sanakirja
kuullunymmärtämisen tehtävät
kokeen vastausten täydentäminen suullisesti (sanelukoneena)
sivistys-, slangi- tai synonyymisanakirja
puhesyntetisaattorina (lukivaikeuden tai näkövamman apuväline)
äidinkielen oppimissovellukset ja -pelit
kirjainten harjoittelu (Molla ABC)
kymmensormijärjestelmän harjoittelu tehtävien ja pelien avulla
muut oppimissovellukset (työmuistia, hahmottamista ym. harjaannuttavat)
pelit, joissa yhdistyy monia oppiaineita ja -sisältöjä, esim. Second life
piirustelu / maalaaminen digitaalisesti
virtuaaliopintoretket taide- ym. museoihin, eläintarhoihin, linnoihin, erilaisiin ilmastoalueisiin, avaruusasemalle...
koulujenväliset hiihto-, yleisurheilu-, suunnistuskisat: kuvia ja ennakkotietoja kisapaikasta, latuprofiilista, maastosta, huoltotiloista
askartelu- tai käsityökansio, johon tallennetaan työohjeet, mukaan liitetään kuvat työn eri vaiheista
tekstiilitöissä: kankaan leikkuusuunnitelman havainnollistamisen tueksi
virkkaus- ja neulontatekniikan videointi, henkilökohtainen opas 
musiikissa (rytmi)kaanonin opettaminen; opettaja näyttää mallin ryhmälle kerrallaan, ryhmä jatkaa harjoittelua videon avulla ja opettaja siirtyy näyttämään seuraavalle ryhmälle mallia
partituurin seuraaminen yhdessä musiikin kuuntelun kanssa (esim. Saint-Sâensin Eläinten karnevaali)
säveltäminen
musiikin sovittaminen
musiikin miksaus ja editointi
valokuvaaminen
videokuvaaminen
valokuvien käsittely
videoiden käsittely
animaatioiden tekeminen
äänitehosteiden suunnittelu ja valmistaminen kuunnelmaan, powerpoint-esitykseen tms.
haastattelut
elokuvien tekeminen ja analysointi
tekstin tuottaminen
tekstin muokkaaminen
tekstin ja kuvan yhdisteleminen
sadutus
sarjakuvien tekeminen
aikakauslehtien tekeminen
sanomalehtien tekeminen
nettisivujen tekeminen
kotisivujen tekeminen
kirjallisuuteen ja kirjailijoihin tutustuminen (Lukukeskuksen virtuaalivierailut)
monilukutaidon kehittäminen
tilastojen, taulukoiden ym. luominen
lähdekritiikin harjoittelu; vertaillaan, miten sama uutinen on esitetty esim. eri lehtien verkkosivuilla tai eri uutistoimistojen sivustoilla
mainosten ja markkinoinnin analysointi; kuluttajatietous
ohjelmoinnin alkeet
opettajan etsimät tai kuvaamat opetusvideot jokaisella, jolloin voi katsoa omaan tahtiin oikeaa kohtaa
jatkotarinoiden kirjoittaminen, myös pari- ja ryhmätyönä tai koko luokan kirjoitelmana
esitelmien suunnittelu ja harjoittelu, lopputuloksen nauhoitus ja arviointi
"gallery walk"- ryhmätyö, jossa esittelyvaihe tuotetaan äänitteenä, videona tms. eikä perinteisenä opetuksena
tiedonhakutehtävä kirjastosta; oppilaat etsivät kirjastosta esim. ympäristötiedon jakson aiheeseen liittyvän kuvan tai tekstin, jossa on heitä kiinnostavaa lisätietoa; valokuva kirjasta, kuva lähetetään open sähköpostiin ja katsotaan luokassa yhdessä
Powerpoint-, prezi- tms. esityksen luominen
ideatulvan, aivoriihen tms. taltiointi sanelukoneella
esitelmää seuraavan "yleisön" toiminnan videointi, kuvanauhan avulla palaute onnistumisista ja kehitystarpeista
juhlaesitysten harjoittelu, väliarviointi videoinnin avulla
virheiden etsintä tekstistä ja korjaaminen
käsialan ja oikeinkirjoituksen "ennen ja nyt" -taltiointi (otetaan kuva sivusta, korjataan ja verrataan muutosta)
noppa, jos fyysinen noppa puuttuu
kuvasuunnistus
paikkatietoja hyödyntävä suunnistus
karttaohjelmat, reitit, etäisyydet
kompassi
kartta
kasvi- ja eläinlajien tunnistus (luontoportti, luontoon.fi)
kevään luontoseuranta (luontoportti)
lintujen satelliittiseuranta (luomus.fi)
karhunpesäkamera, maakotkanpesäkamera 
kehitetään kotiseuturetki koulun lähiympäristöön virtuaaliopastuksella
fysiikan ja kemian "labratöiden" eri vaiheiden taltiointi
liikuntasuoritusten malli
peli-ideat
leikki-ideat
välkkävinkkausten ideapankki
liikuntasuoritusten palaute, oppilaan videoidun suorituksen analysointi
joukkuepelin hahmottaminen; kentälle sijoittuminen ym.
geokätköily
kasviot (kuvataan kasvi, etsitään tietoa ja liitetään kuvatekstiksi itse etsittyä lisätietoa, karttaohjelman avulla kuvauspaikka)
videopäiväkirja (esim. aggressioiden käsittelyssä; tunnekuohun "yllättäessä" puhutaan asia kameralle, tilannetta käsitellään esim. kuraattorin tai psykologin kanssa videopäiväkirjan avulla)
riitatilanteen "Mikä meni pieleen?" -analyysi; paikalla olleet esittävät tapahtumat kameralle oman tai jonkun toisen "roolissa". Videointi katsotaan yhdessä pohtien, missä meni pieleen ja miten olisi voinut toimia toisin.
rentoutushetki
palkkiohetki, esim. 5 minuuttia matikkapeliä
sosiaalisten taitojen pohtiminen ja oppiminen (KiVa-street, Muumien malliin/MLL)
digitaaliset tarinat (tellagami, 30 hands, photospeak, iMovie)
luokan terveiset oppilaskunnalle / oppilaskunnalta luokkiin

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti